รับสมัครงาน
Sale Engineer (ระบบโซล่าเซลล์)

รายละเอียดบุคคล (Personal Information)

ชื่อ นามสกุล
เพศ เพศชาย เพศหญิง สถานะสมรส โสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง
สัญชาติ ศาสนา
วันเกิด อายุ ปี
ส่วนสูง เซนติเมตร น้ำหนัก กิโลกรัม
สถานภาพทางทหาร อยู่ในระหว่างรับราชการทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ได้รับการยกเว้น

ลักษณะงานที่ต้องการ (Position & Expect Salary)

ตำแหน่งงาน Sale Engineer (ระบบโซล่าเซลล์)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาท

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Information)

ที่อยู่ปัจจุบัน    
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
อีเมล์    

ประวัติการศึกษา (Education Backgrounds)

ปัจจุบัน จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
1. การศึกษาสูงสุด      
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
คณะ สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย (GPA.)    
2. การศึกษาก่อนหน้า      
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
คณะ สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย (GPA.)    

ประสบการณ์การทำงาน (Working Experience)

( เริ่มจากล่าสุดก่อน )
1. เริ่มจาก วันที่ บริษัท
ตำแหน่งงาน เงินเดือน บาท
ลักษณะงานที่ทำ
2. เริ่มจาก วันที่ บริษัท
ตำแหน่งงาน เงินเดือน บาท
ลักษณะงานที่ทำ

ความสามารถพิเศษ (Special Abilities or Skills)

ภาษาไทย ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
พิมพ์ดีด ภาษาไทย คำ/นาที พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถฟอร์คลิฟท์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ผลงาน
บุคคลอ้างอิง เบอร์โทรติดต่อ
แนบไฟล์ ** สามารถ upload ไฟล์นามสกุล .gif, .png, .jpg, .zip, .docx, .pdf, .doc, .swf, .rar ได้ **

กรอกรหัสตามรูปภาพ :
   หากไม่เห็นรูปภาพ กรุณา คลิกที่นี่
 

เอกสารการรับสมัครงาน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
  6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี