รับสมัครงาน


ผู้ช่วยช่างยนต์ (บางขุนเทียน 5 ตำแหน่ง / บางปะอิน 5 ตำแหน่ง )

จำนวน  10  อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 1. ตรวจเช็คสภาพรถฟอร์คลิฟท์ของบริษัทฯ
 2. ดูแลและซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น
 3. ช่วยเหลืองานซ่อมรถฟอร์คลิฟท์กับหัวหน้างาน

- บางขุนเทียน ติดต่อ คุณสุภัตรา 086-3235984
- บางปะอิน ติดต่อ คุณธนกร 086-3235804

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) :

เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไปเอกสารการรับสมัครงาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี