รับสมัครงาน


Sale Engineer (ระบบโซล่าเซลล์)

ไม่ระบุจำนวน
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 1. ติดต่อประสานงานเพื่อขายสินค้าเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ระบบโซล่าเซลล์ให้แก่ลูกค้า
 2. สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการแข่งขันของการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการขาย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
 4. Service Engineer สามารถออกแบบ ประกอบ ติดตั้งระบบ และดูแลหลังการขายอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าได้

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านระบบโซล่าเซลล์ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) :

เงินเดือน : ไม่ระบุเงินเดือนเอกสารการรับสมัครงาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี