รับสมัครงาน


พนักงานขนส่ง (รถยนต์)

จำนวน  1  อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 1. มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของแผนก
 2. รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
 3. ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
 4. พนักงานขับรถต้องตรวจเซ็นสินค้า ที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้าแล้วลงชื่อการตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับผู้ตรวจสอบ
 5. พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสาร (บิล) ส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า
 6. พนักงานมีหน้าที่ ตรวจสอบเงินจากลูกค้าที่จ่ายค่าสินค้าที่ส่งไป (รับเช็ค/เงินสด) ถ้าจำนวนเงินไม่ครบพนักงานที่เก็บเงินมาต้องรับผิดชอบ

คุณสมบัติ :
 • ชาย/20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ด้านขับรถส่งของอย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนต์ / รถฟอร์คลิฟท์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) :

เงินเดือน : ไม่ระบุเงินเดือนเอกสารการรับสมัครงาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี