รับสมัครงาน


พนักงานขาย (บางขุนเทียน 5 ตำแหน่ง / บางปะอิน 2 ตำแหน่ง / ศรีราชา 2 ตำแหน่ง)

จำนวน  9  อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 1. ติดต่อประสานงานเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯให้ลูกค้าต่างประเทศกลุ่มอาเซียน
 2. สำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสภาพการแข่งขันของการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการขาย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงระบบการการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ให้มีความสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
 4. สร้างแบรนด์ สร้างตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในชื่อของบริษัท

- บางขุนเทียน ติดต่อ คุณสุภัตรา 086-3235984
- บางปะอิน ติดต่อ คุณธนกร 086-3235804
- ศรีราชา ติดต่อ คุณรำพึง 081-3555442

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง (ไทย-ต่างชาติ)
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ ด้านงานขายในประเทศ5ปีขึ้นไป หรือต่างประเทศอย่างน้อย2ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานขายต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (อ่าน-เขียน-พูด)
 • มีทักษะด้านภาษาอื่นๆในประเทศ ASEAN ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) :

เงินเดือน : ไม่ระบุเงินเดือนเอกสารการรับสมัครงาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี