รับสมัครงาน


ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน  3  อัตรา
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 1. ซ่อมบำรุงรถยกไฟฟ้าเบื้องต้น
 2. ซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิก
 3. สามารถศึกษาระบบไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้

คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 22ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์(ปี) : ช่างยนต์อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป / ช่างไฟฟ้าอย่างน้อย1ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) :

เงินเดือน : 13,000 ถึง 20,000 บาทเอกสารการรับสมัครงาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี