รับสมัครงาน


ช่างเทคนิค (ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์)

ไม่ระบุจำนวน
รูปแบบงาน : งานประจำ
รายละเอียดงาน :
 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายเมน เดินสายระบบโซล่าเซลล์
 2. งาน PM ระบบโซล่าเซลล์
 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ด้านระบบโซล่าเซลล์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 (มีใบรับรอง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ (เพิ่มเติม) :

เงินเดือน : ไม่ระบุเงินเดือนเอกสารการรับสมัครงาน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

แบบฟอร์มพนักงาน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน
มี OT
ประกันอุบัติเหตุ AIA
ปรับเงินเดือน และโบนัส ประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
การสัมมนา-การท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

วัน-เวลาทำการ

วันทำงาน จันทร์-เสาร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.30 น.
เวลาพัก 12.00 น. - 13.00 น.
วันหยุด เสาร์ที่ 2,4 และวันอาทิตย์
วันหยุดตามประเพณี